lørdag, august 28

den fusste kjøreturen

ja, nå he dæ sæg sånn at æg æ ganske inaktive på denne hær blogtingen, men æg he fleire gonga prøvt å jær noge mæ dæ, men får kje tiå... men uansitt... en liden fortelling...

sist sundag, så sa far min dæ at æg måtte gå å sedda mæg i bilen å finna ud av girå å sånt... itte møje klaging å masse men, så jekk æg då... æg hadde absolutt ikkje lust, men jore så an sae.. itte ei stonn kom han ao te bilen, å sa at me sgo ta en kjøretur. "æg kjøre ikkje", va dæ fussta æg sa. "neidå", svare far, å kjøre av gåre te en parkeringsplass. å der måtte æg kjøra.. dæ jekk grett itte kvært å kjøra ront der, men så plussele sa far "kjør ud på veien hær nå". æg protesterte alt æg konne, men ende opp ud på veien aligavel. dæ æ dæ skomlaste æg nogen gong he jort!

æg kjørte bårtøve, girte feil en del gonga, å konne egentle lett kjørt av veien hadde dæ kje våre for far. men itte kvært fekk æg jaffal litt kontroll. men så kjæme dæ en lastebil i mode.. æg he allti våre redde for lastebila når æg kjøre, te å mæ når æg kjøre moped, føle æg at di helste kjøre på mæg. men æg fekk faktisk erfara at veien va breiare enn æg trudde, æg va faktisk litt fornødde når æg såg dæ at æg ikkje vart nerkjørde av denne hær lastebilen. sjøl om æg ikkje såg dæ før ittepå då, si æg lokkte aoene å sa te far at an va galen.

i itteti he æg tenkt litt øve denne kjøreturen. æg hadde allre kjørt før, ikkje nogen ting, å far drog mæg mæ ud på veien. æg ville sakt at dæ va å driva ekstremsport, å te visse tie så va dæ dæ ao. men dæ jekk jo greitt, far førte mæg ijønå dæ, han sende mæg inn i dæ fæla æg allre hadde trudd æg sgo greia å kåma mæg ijønå, men an jalp mæg ijønå dæ, sånn at æg faktisk gredde mæg. å sånn tenke æg dæ æ mæ Gud ao, han tæge åkke kje udføre dæ vanskeliga, han føre åkke ijønå dæ, å an jelpe åkke. han jer åkke ei nye erfaring, å dæ æ noge å voksa på. æg æ egentle ganske glae akkorat nå for at far tog mæg mæ på dæ der, sjøl om æg suns an va galen, å absolutt ikkje følte at an jalp mæg. æg såg i itteti at uden far så hadde æg allre gredd dæ, men si han va mæ mæg å jalp mæg, så jekk dæ! å itte fleire sånne tura, så he æg vokst, å udvikla mæg såpass at æg kan greia å jær dæ sjøl. å dæ æ sånn Gud ao jære..

"If God brings you to it, he will bring you through it"